wwpw2015 Isfahan

در رویداد فتوواک چه اتفاقی می افتد؟

در رویداد فتوواک چه اتفاقی می افتد؟

واکر ها در شهر قدم میزنند و عکسبرداری می کنند و به همدیگه در یادگیری عکاسی و عکسبرداری کمک میکنند …

گام اول – به فتوواک شهر خود می پیوندیم

گام دوم – یافتن یک پیاده رو یا محلی برای عکسبرداری در شهر خود همراه دیگران

گام سوم – دریافت کارمای خوب

گام چهارم – پیاده روی به مدت چند ساعت ، لبخند زدن ، و عکاسی کردن

گام پنجم – خوردن ، نوشیدن ، خندیدن کنار دوستان و همچنین یافتن دوستان جدید

گام ششم – عکس منتخب خودتون را به مسابقه وارد کنید ( آپلود عکس در پروفایل) ، شاید برنده یک جایزه باورنکردنی باشید

تعجب می کنم افرادی نسبت به این رویداد آگاهی داشته باشند و در این رویداد جذاب و ماجراجویانه عکاسی شرکت نکنند …

پست های مرتبط

نظر دهید