Photo_Walk 2015

رویداد فتوواک 2015 اصفهان برگزار شد

رویداد فتوواک 2015 اصفهان برگزار شد:
درود فراوان

امسال هم ، همچون سال های قبل فتوواک اصفهان با سرپرستی پارسا باقری و همیاری واکرهای گرامی که در ادامه پست های آینده نام آنها در سایت خواهید دید ، با شکوه هرچه تمام تر برگزار شد.

در روز شنبه 03 اکتبر مصادف با 11 مهرماه خورشیدی ، ساعت 10:00 کلیه واکرها در مکان مقرر گرد هم آمدند ، آموزش ها و قوانین مربوط به فتوواک را دریافت کردند و پس 30 دقیقه ، عکاسی در مسیر مشخص شده آغاز گردید.
این رویداد 8 ساعت به طول انجامید ، که در آن واکرها با همدیگر آشنا شدند ، و از هم برای عکاسی کردن کمک گرفتن و با تجربه های جدیدی آشنا شدند…

در ادامه پس از پایان یافتن زمان رویداد ، با صحبت درباره آخرین آموزش ها و تجربه ها رویداد در ساعت 6:00 بعدازظهر خاتمه یافت.

پست های مرتبط

نظر دهید