فتوواک- Photowalk

مسابقه و رویداد فتوواک چگونه رویدادیست؟

 

در این رویداد جهانی ، عکاسان و علاقه مندان به عکاسی در یک دورهمی یک روزه به هم می پیوندند و مشغول عکاسی  در فضای شهر  خواهند شد و از تجربیات همدیگر استفاده می کنند و بر یافته های خود می افزایند، و در پایان هر فرد تصویر منتخب در میان تصاویر عکاسی شده در همان روز را برای مسابقه آماده و ارسال خواهد کرد، رویداد فتوواک رویدادی بسیار جذاب و عکاسی شهری متفاوتی است  و تجربه آن را به عکاسان پیشنهاد می کنیم ،شرکت در این مسابقه و رویداد جهانی رایگان است.  فتواک امسال ایران حامی حقوق کودکان

مسابقه و رویداد فتوواک چگونه رویدادیست؟

 

پست های مرتبط

نظر دهید