اصفهان امروز - فتوواک

اصفهان امروز – گفتگو با پارسا باقری، سرپرست رویداد فتوواک

لطفا راه برو و از هر چیز جذابی عکس بگیر .

این مخاطب است که سرنوشت هنر را رقم می زند.

گفتگوی پارسا باقری ، سرپرست رویداد جهانی فتوواک با روزنامه اصفهان امروز در مورد نحوه برگزاری این رویداد و همچین بررسی هنر عکاسی

 

http://www.esfahanemrooz.ir/fa

پست های مرتبط

نظر دهید