مسابقه عکاسی فتوواک ایران

برگزاری نهمین دوره رویداد جهانی فتوواک اسکات کلبی

رویداد جهانی فتوواک اسکات کلبی 2016

بزودی نهمین دوره رویداد جهانی فتوواک اسکات کلبی برگزار می گردد ، مهرماه 1395

در سالهای گذشته ما توانسته ایم همراه با اسکات کلبی ، این رویداد را در اصفهان و ایران برگزار کنیم ، امید است امسال نیز مثل سالهای پیش بسیار پرشور برگزار گردد و اتفاقات خوب جدیدی در این رویداد عکاسی رخ دهد

سایت فتوواک ایران ، کار خود را از اصفهان شروع کرد و در حال حاضر به اکثر نقاط کشور با همراهی لیدرهای خبره و بنام ایران فتوواک را کشانده تا ایران سهم بیشتر در فتوواک داشته باشد و این هم کاری و کارگروهی را گسترش دهد و در ادامه این نوع عکاسی بتواند چهزه زیباتری از ایران را به رخ جهانیان بکشاند و همینطور عکاسان مبتدی را در کنار عکاسان قدرتمند و با سابقه قرار دهد.

فتوواک در ایران
اصفهان / تبریز / شیراز / کرمان / یزد / کاشان / رشت / مشهد / هرمزگان / اردبیل

 

برگزاری نهمین دوره رویداد جهانی فتوواک اسکات کلبی

 

با سپاس
پارسا باقری

پست های مرتبط

نظر دهید