تگ : X عکاسی

War-Ali-GHafori

آشنایی با علی غفوری عکاس و مدرس صاحب سبکبرگزار کننده دوره های ویژه و تخصصی عکاسی علی غفوری متولد 1368 در ایران – اصفهان زاده شد . در نوجوانی به تحصیل در رشته برق پرداخت ، اما دو سال بعد به عکاسی علاقه مند شد و خیلی زود آن رشته را برای همیشه کنار گذاشت . عکاسی سریعا مبدل به مشغله ی فکری حقیقی او شد و او را بر آن داشت که نه تنها برجنبه ی فنی این رشته ، بلکه بروجه هنری آن نیز تسلط یابد . او در سال 1390 شروع به تحقیق و بررسی فرهنگی در مورد حجاب کرد و نتیجه ی آن خالق سبکی جدید با پوششی انسانی و بین المللی در عکاسی مدرن

بیشتر بخوانید